shadleft mainpic_home shadright
shadleft
ico schema
Social Responsibility
Impact Scheme
spacer
ico brochure
Download brochure
NL-versie / ENG-version

Advies aan bedrijven

Adviezen van JL bv zijn altijd te herleiden naar het "JL Social Responsibility Impact Scheme™". Aan de hand van dit door JL bv zelf ontwikkelde schema kunnen non-profit organisaties en overheden, maar ook bedrijven en merken diverse interne en externe organisatiedoelstellingen realiseren.
De kloof tussen bedrijven en organisaties in de sectoren ontwikkelingssamenwerking, welzijn, milieu, cultuur en natuur wordt steeds kleiner: in een markt waar communicatiebudgetten drastisch worden verminderd hebben steeds meer bedrijven behoefte om als merk een sociaal gezicht te krijgen. Termen als duurzaam en betrokken ondernemen, 'sustainable development' en 'social & environmental responsibility' zijn niet meer weg te denken uit het huidige commerciële, mondiale bedrijfsleven.

JL bv helpt multinationals en grote Nederlandse bedrijven in het 'vermenselijken' van hun merk (humanizing brands) en de daartoe te maken associatie- of themakeuzes, alsmede in mogelijke samenwerkingen met 'goede doelen'. Vervolgens is het van groot belang dat de gekozen thema's integraal doorgevoerd worden zowel intern (bv. payroll-giving programma's) als extern (bv. nieuwsbrief of advertentie). Op deze manier krijgen de thema's een duidelijke plaats binnen de onderneming en in de hiërarchie waarlangs activiteiten moeten worden uitgevoerd.

Enkel geld geven aan een bepaald thema c.q. goed doel en deze ondersteuning kenbaar maken is echter niet voldoende. Juist stakeholders enthousiasmeren voor het gekozen thema maakt dat stakeholders ook positief over de boodschapper gaan denken. Het met de juiste communicatiemiddelen tastbaar maken van de gekozen thema's is van groot belang voor het bereiken en vooral 'beraken' van de verschillende stakeholders. Dit zal uiteindelijk resulteren in een 'Return on Investment'.

arrow Voor advies aan non-profit organisaties: klik hier
arrow Voor advies aan overheidsinstellingen: klik hier
arrow Voor advies algemeen: klik hier
shadright