shadleft mainpic_home shadright
shadleft
ico schema
Social Responsibility
Impact Scheme
spacer
ico brochure
Download brochure
NL-versie / ENG-version

Advies aan non-profit organisaties

Sponsorwervingstrategie
Het kan voor non-profit organisaties soms lastig zijn om in te spelen op de ontwikkeling van MVO binnen het bedrijfsleven. Veel goede doelen willen vermijden dat hun sponsorrelaties de samenwerking commercieel uitnutten. De kunst is om een dusdanig aanbod te creëren waardoor een win-win situatie ontstaat. Bedrijven en merken willen zich menselijker gedragen en dientengevolge worden non-profit organisaties gevraagd om open te staan voor samenwerkingskansen met het bedrijfsleven. De kansen die deze ontwikkeling biedt zijn vele malen groter dan de bedreigingen. Juist samen met het bedrijfsleven kunnen non-profit organisaties belangrijke culturele of sociaal maatschappelijke thema's aanpakken.

De kloof tussen bedrijven en organisaties in de sectoren ontwikkelingssamenwerking, welzijn, milieu, cultuur en natuur wordt steeds kleiner: in een markt waar communicatiebudgetten drastisch worden verminderd hebben steeds meer bedrijven behoefte om als merk een sociaal gezicht te krijgen. Termen als duurzaam ondernemen, 'sustainable development', 'social & environmental responsibility' alsmede de term 'durability' zijn niet meer weg te denken uit het huidige commerciële, mondiale bedrijfsleven. Steeds vaker zien we dat wordt gekozen voor samenwerking met non-profit organisaties ('het goede doel'), in plaats van grote sponsorcontracten af te sluiten met bijvoorbeeld het geldverslindende Formule 1 of Betaald Voetbal Organisaties.

JL bv adviseert non-profit organisaties die samenwerking zoeken met het bedrijfsleven hoe zij op het gebied van MVO concepten kunnen aanbieden in plaats van om financiering te vragen.

Strategisch advies voor oprichting stichting
Vanuit verschillende maatschappelijke initiatieven ontstaan met grote regelmaat nieuwe stichtingen met betekenisvolle ambities. JL bv ondersteunt de initiatiefnemers van een nieuw op te richten stichting met advies op het gebied van bestuurssamenstelling, organisatie, missie, visie, naamgeving, strategie en de communicatie & fondsenwerving. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de criteria voor een mogelijk toekomstige aanvraag van het CBF keurmerk.

Adviezen van JL bv zijn altijd te herleiden naar het "JL Social Responsibility Impact Scheme™". Aan de hand van dit door JL bv zelf ontwikkelde schema kunnen non-profit organisaties en overheden, maar ook bedrijven en merken diverse interne en externe organisatiedoelstellingen realiseren.

arrow Voor advies aan bedrijven: klik hier
arrow Voor advies aan overheidsinstellingen: klik hier
arrow Voor advies algemeen: klik hier
shadright