shadleft mainpic_home shadright
shadleft
ico schema
Social Responsibility
Impact Scheme
spacer
ico brochure
Download brochure
NL-versie / ENG-version

Advies aan overheidsinstellingen

De duale invalshoek van overheidsinstellingen
Voor overheidsinstellingen geldt in principe hetzelfde als voor het bedrijfsleven. Ook voor overheidsinstellingen is het van belang om zich duidelijk te profileren, een merk op te bouwen dat ergens voor staat c.q. een sociaal maatschappelijk 'gezicht' te laten zien. Of het nu de Belastingdienst, Rijkswaterstaat, een universiteit of het World Food Programme betreft, allemaal hebben zij stakeholders waarvan het belangrijk is dat deze positief denken over hun diensten, producten en merken.

Door associaties te leggen met sociaal maatschappelijke thema's, zoals natuurbescherming, veiligheid, welzijn of ontwikkelingssamenwerking, of zich met hun bestaande activiteiten te profileren, komen deze instellingen uit de schaduw van het klassieke, soms logge, overheidsimago en krijgen zij positieve menselijke karakters.

Ook de vergelijking met non-profit organisaties gaat hier op. Steeds vaker zijn het overheidsinstellingen die donateurs werven (Unicef) of grootschalige sponsorcontracten afsluiten (World Food Programme met TPG Post). Dergelijke instellingen moeten met name leren omgaan met het denken van bedrijven om kansen voor samenwerking te kunnen benutten. Dat blijkt door enorme belangenverschillen doorgaans een hele opgave. JL bv adviseert partijen in deze lastige problematiek.

Adviezen van JL bv zijn altijd te herleiden naar het "JL Social Responsibility Impact Scheme™". Aan de hand van dit door JL bv zelf ontwikkelde schema kunnen non-profit organisaties en overheden, maar ook bedrijven en merken diverse interne en externe organisatiedoelstellingen realiseren.

arrow Voor advies aan bedrijven: klik hier
arrow Voor advies aan non-profit organisaties: klik hier
arrow Voor advies algemeen: klik hier
shadright